Dr. Tara Long Love-Life Coaching

Liefdesgeluk

Erkend Instituut voor Surrogaat Partner Trajecten, Seks-Coaching, Intimiteits-Coaching en Relatie-Coaching.

Bij onze love-life coaching staat de liefdesband die een mens met zichzelf en met de ander mag ervaren centraal.

Onze overtuiging is dat we in ons diepste wezen bestemd zijn om de held of heldin van een eeuwig liefdesverhaal te zijn. Ieder mens zou moeten kunnen geloven dat anderen hem of haar liefhebben en dat hij/zij hun liefde waard is.

Wanneer we geboren worden en de onvoorwaardelijke liefde van onze vader en moeder ervaren, hebben we daarin nog het volste vertrouwen, totdat we allerlei ervaringen opdoen die dat vertrouwen ondermijnen. We zijn eerder geneigd onze mindere kanten en gebreken te benadrukken, waardoor we menen dat we liefde niet ten volle waard zijn en anderen daarom niet ten volle van ons kunnen houden.

De knagende behoefte die het gevolg is van een gebrek aan liefde kan pas werkelijk bevredigd worden als we opnieuw leren lief te hebben en liefde te aanvaarden. Ieder mens heeft de mogelijkheid te ontdekken dat liefde een kracht is, even reëel als de zwaartekracht! Liefde is een natuurlijke toestand.

De “normale” cyclus van liefdesgeluk bestaat in onze samenleving meestal uit het vinden van een geschikte partner, trouwen en in veel gevallen het grootbrengen van kinderen. Helaas gaan veel mensen een liefdesrelatie aan, waarin de liefde na verloop van tijd wegkwijnt of kameraadschap wordt zonder innerlijke groei en verandering. Maar innerlijke groei en transformatie zijn nu juist de sleutelwoorden voor een succesvolle liefdesrelatie met jezelf en je partner.

Veel mensen kampen met twijfels over hun relaties: Heb ik de juiste partner gevonden? Ben ik trouw aan mezelf? Lever ik niet teveel in bij deze relatie? Soms wordt er rusteloos geëxperimenteerd met de ene partner na de andere of gaat men vreemd binnen de relatie. Alsof het “ware” gevonden kan worden door de plus- en minpunten van een potentiële geliefde tegen elkaar af te wegen, totdat het aantal pluspunten overeenkomt met een of andere imaginaire norm.

De weg naar waarachtige liefde en relatiegeluk rekent af met een alom tegenwoordig misverstand dat bij veel mensen leeft: dat er “ergens” iemand te vinden moet zijn die ons iets bieden of geven kan dat we zelf nog niet hebben. Als je werkelijke liefde vindt, vind je jezelf! Een partner kan daarbij helpen, maar kan het niet voor je doen. Wanneer je de weg van waarachtige liefde gaat, volg je de weg van je ziel, dat is je uiteindelijke bestemming.

Door onze coachingstrajecten helpen wij u graag op weg de ware (zelf)liefde te vinden. Wij verkennen met u de eerste ontmoeting, romantische verliefdheidsgevoelens tot zelfs de hogere regionen van seksuele extase. Een liefdesavontuur kent verschillende fasen: aantrekking, verliefdheid, verkering, intimiteit en verbinding. Al deze fasen kunt u bij ons leren kennen en onderzoeken alleen of met uw partner.

Sekscoaching
Seks-coaching is een vorm van begeleiding, waarin speelse, natuurlijke en gezonde seksualiteit bewust gemaakt wordt, tot uitdrukking gebracht en geperfectioneerd wordt. Bij seks-coaching wordt gewerkt aan bewustwording, zelfwaardering, intimiteit, kennis over seksualiteit en seksuele relaties, seksuele technieken en het overwinnen van seksuele taboes en blokkades.
Intimiteitscoaching
Intimiteits coaching is bedoeld voor mensen die beter willen leren met intimiteit, aanraking en gevoelens om te gaan in hun leven. Voor intimiteits coaching komen nogal eens mensen die geen intieme relaties met anderen durven aan te gaan en daardoor bijzonder onervaren zijn in aanraken en aangeraakt worden, zowel letterlijk als figuurlijk. Het feit dat ze onervaren zijn maakt dat ze alleen maar meer in hun schulp kruipen en helemaal niet durven. Deze vorm van coaching helpt hen hun schroom te overwinnen.
Surrogaat Partner Traject
Een Surrogaat Partner Traject is een coachingstraject bedoeld voor mannen en vrouwen die seks tegen betaling krijgen aangeboden in een therapeutische context. Het betreft mensen die weinig of geen ervaring met seksuele intimiteit hebben gehad in hun jonge leven. Of die op het seksuele vlak bepaalde complexen hebben opgelopen en daardoor seks en intimiteit mijden.
Het traject heeft alles weg van een authentieke intieme relatie waarbij seksualiteit slechts een onderdeel vormt van de surrogaat relatie.

3x daags Liefde

Beschrijving

Nieuwe reacties