Voorwaarden en Spelregels

Voorwaarden en spelregels

Telefoon. Alleen telefoontjes met nummerherkenning worden beantwoord.

Intake. Een intakegesprek is verplicht, duurt 1 1/2 uur en kost € 100,-. Bij de intake wordt het doel en de geschatte duur van de coaching samen met de cliënt vastgesteld en indien gewenst op papier gezet.

Acceptatie. De coach heeft het recht een cliënt wel of niet te willen begeleiden. Of de cliënt door te verwijzen als andere - of aanvullende therapie en/of coaching wenselijk en noodzakelijk lijkt.

Attitude. We verwachten van de cliënt een proactieve houding gedurende de coaching.

Hygiëne en discretie. Wij bieden de cliënt een veilige en hygiënische omgeving en houden ons aan het gestelde beroepsgeheim.

Afspraken. Alle consulten en coaching sessies zijn op afspraak. Een afspraak kan kosteloos tot 48 uur van tevoren worden afgezegd. Na 48 uur en tot 24 uur tevoren wordt de helft van het consult in rekening gebracht. Bij afzegging 24 uur of minder tevoren wordt het hele consult in rekening gebracht. Betaling voorafgaand aan het consult.

Beroepscode. Your-Love-Life & Love in Action werken met de internationaal georiënteerde beroepscode en klachtenprocedure verbonden met The Connection, het Coniugium: www.deconnection.org .

 

Nieuwe reacties