Surrogaat Partner Traject

Surrogaat Partner Traject

Seks is de meest voorkomende ingang naar de liefde tussen partners. Ons hele beeld van de liefde tussen man en vrouw begint meestal met seksuele aantrekkingskracht.

Een Surrogaat Partner Traject is een coachingstraject bedoeld voor mannen en vrouwen die liefde, intimiteit en uiteindelijk seks tegen betaling krijgen aangeboden in een therapeutische context. Het betreft mensen die weinig of geen ervaring met seksuele en intieme relaties hebben gehad in hun jonge leven. Of die op het intieme / seksuele vlak bepaalde complexen hebben opgelopen en daardoor seks en intimiteit mijden.

De meeste mannen en vrouwen die door ons seksueel ingewijd worden, zijn 35 jaar of iets ouder. Ze zijn succesvol in hun werk, hebben vrienden en vriendinnen. Toch hebben ze gewoon ergens de boot gemist wat betreft hun seksuele ervaring en ontplooiing. Deze mensen dragen het feit dat ze nog nooit seksueel intiem zijn geweest mee als een groot geheim. Soms hebben de onervaren mannen een hoertje bezocht en daar niet gevonden wat ze nodig hadden. Het gaat hen niet om de wip, maar ze zijn op zoek naar werkelijke intimiteit, betrokkenheid en advies. Dat geldt ook voor vrouwen die gebruik willen maken van een (mannelijke) surrogaat partner.

Het traject heeft alles weg van een authentieke liefdesrelatie, waarbij seksualiteit slechts een bescheiden onderdeel vormt van de surrogaat relatie. Vaak wordt surrogaat partnerschap opgevat als een gespecialiseerde vorm van prostitutie. Echter dat is een groot misverstand. Surrogaat trajecten zijn langdurige, complexe, transformele en relationele processen, waarin client, surrogaat partner en proces-coach(es) nauw met elkaar samenwerken in een therapeutische driehoek of vierhoek. 

In deze trajecten transfomeren we ten diepste het (seksuele) leven van de client. De client leert seksualiteit van binnen naar buiten te beleven, in plaats van buiten naar binnen. Dit noemen we met mooie woorden de authentieke seksuele beleving van de client bevorderen. De client leert schroom en diepgewortelde schaamte te overwinnen op het gebied van seks en intimiteit. Maar ook waar het de acceptatie en waardering van het eigen lichaam aangaat, leert de client zichzelf te waarderen. De client leert te functioneren in een intieme verbinding, leert een diepere connectie te maken met zijn / haar gevoelsleven en het gevoelsleven van de partner. Daarnaast doet de client positieve fysieke ervaringen op en dat zegt de client vaak meer dan woorden!

Een surrogaat partner traject wordt enkel op basis van indicatie toegepast. Het is een langdurige, intensieve vorm van seksuele en intieme begeleiding, welke in meer opzichten veel vraagt van de client, surrogaat partner en betrokken proces-coach. Surrogaat partner trajecten duren gemiddeld twaalf tot achttien maanden.

 

Nieuwe reacties